Populära taggar

3D-glasögon

young girl wearing 3d glasses

För att kunna se en 3D- eller 4D-film behöver man ha speciella 3D-glasögon. Det finns dock ett undantag.

 

3D står för tredimensionell
Tecknen 3D står för tredimensionell. Det vill säga ett det rumsperspektiv vi uppfattar som längd, bredd och djup. Då vi säger att något är tredimensionell avses att ett objekt har de tre dimensionerna i ett visst område som inbegriper höjd, bredd och djup. Saknas dimensionen djup talar vi om 2D eller tvådimensionell. Om någon anser en person är tvådimensionell menas att personen är ytlig till sitt sätt att vara – den saknar djup. 3D kan även vara en matematisk figur, då djup är en av dimensionerna kan man även tala om ett volymmått. Beteckningen inom matematikens sfär är ”upphöjt med tre”.

 

Varseblivning och 3D
Allt det som vi ser och uppfattar i det vi kallar vår konkreta värld, är tredimensionellt. Det är en fysisk upplevelse genom våra sinnen, beröring, hur vi rör oss känner vi i våra kroppar, är rörelser vi utför i balans och hörselintryck påverkar och berör oss mer än vi tror. Vårt viktigaste instrument är synen genom två ögon som ger ett så kallat stereoskopisk djupseende. Det vi uppfattar genom den information vi får genom synen, men även via våra övriga sinnen, ger oss tredimensionell information om vår omgivning. Med ett undantag och det är om man har mist synen – på ett eller båda ögonen. I regel kompenserar de övriga sinnena till viss del.3D-glasögon 2

 

3D-glasögon
För att kunna se 3D- och 4D-filmer behöver man bära speciella 3D-glasögon då man ser filmen. Då 3D-effekter skapas handlar det om att ge ett intryck av djup. Det gör man genom att visa en bild för vardera ögat. Därav vikten av att ha god syn på båda ögonen. Till det finns olika tekniker och därmed olika specialglasögon; Röd- och cyanfärgade anaglyfglasögon, ColorCode 3-D som är en teknisk förbättring av de anaglyfiska och som ger en betydligt förbättrad färgåtergivning. Real D Cinema är en teknik som bygger på polarisering, i glasögonen finns ett speciellt raster liksom en projektor med ett synkroniserat filter. Så kallade shutterglasses kan leda till att man uppfattar att bilden fladdrar. Så till den teknik som inte kräver några specialglasögon – den kallas autostereoskopisk. Läs mer på Computer Swedens språkwebb.

4D-bio

couple in the cinema

Med bredband och internetaccess ökar hushållens utbud av filmer för nedladdning och streaming samt köp via webbutiker. Man är bekväm och sitter gärna uppkrupen i soffan och laddar ned eller streamar film med hjälp av sin fjärrkontroll till smart-tv: n. Andra tittar på film på sin smartphone, läsplatta eller dator.

För att locka soffpotatisar och den tidigare biopubliken åter till biograferna har det utvecklats ny teknik som används i specialbyggda 4D biografer.

 

Historiska effekter
Historiskt sett har kreativiteten på området effekter varit livlig. Publiken som såg skräckfilmen The Tingler blev skärrade eftersom man installerat buzzers i biosalongens säten som aktiverades under filmens gång. Nästa innovation var Sensurround som kom år 1974 till filmen Earthquake. Stora bashögtalare som skapade starka vibrationer, vilket passade till filmen, fast kunde orsaka skada på byggnader. Spännande initiativ togs av filmskapare 1960. Då lanserade man det som de kallade Smell-O-Vision. Till filmen Scent of Mystery, blev publiken översköljd av dofter i samband med speciella tillfällen i filmen. Trettio dofter förekom under en visning allt för att stimulera biobesökarnas sinnen. Bland annat krutrök och blomsterdoft fyllde salongerna. Inget för doftallergikern dock.4D-bio 1

 

4D bio
4D-bio är ett underhållningssystem, en annorlunda biograf skulle man kunna säga: Den liknar en helt vanlig biograf, fast här presenteras filmerna med vanlig 3D-teknik med en tillkommande fjärde dimension i form av olika fysiska effekter som stimulerar biobesökarens sinnen. Sätena i biografen kan vibrera eller tippa framåt eller bakåt, liksom sidledes. Därtill förekommer vattenskvätt, lukt, dimma, rök och vibrationer. En klar utveckling av tidigare ansträngningar att kittla publikens sinnen. Begreppet 4D bio avser just ett tillägg av en fjärde dimension, som där den tekniska utvecklingen i nuläget – ligger utanför filmduken.

 

Första 4D-bion i Sverige
På Tekniska museet i Stockholm öppnades landets först 4D bio 2007 – Cino 4 – bion där du ser film med hela kroppen, som Tekniska museets slogan lyder. Numer kan man köpa biljetter via Tekniska museets hemsida. Viktigt att tänka på innan man köper biljetter är att små barn inte bör gå på den här typen av filmvisningar.

Videobutik

Vintage VHS Rewinder

I slutet på 1970-talet var det inte så många som hade en videobandspelare hemma. 1976 hade JVC utvecklat ett videosystem för hemmen som kallades Video Home System, VHS. VHS kallades både mediet själva filmkassetterna och spelaren. VHS kom att dominera konsumentmarknaden. Under 1980-talet konkurrerade VHS ut de övriga två systemen som funnit parallellt på marknaden; Betamax- och Video 2000.

 

Videobutiker i Sverige
En man, Gérard Versteegh, var pionjär på videouthyrningsmarkanden. År 1979 började han hyra ut videofilmer på sin bensinstation i Stockholm. Även om verksamheten inte var stor inledningsvis så växte den med tiden. Under namnet Videogruppen kom Versteegh att distribuera hyrfilmer till Shells bensinstationer i Sverige. Sedan etablerades fler videouthyrningskedjor som ägdes av andra. Antalet videobutiker blev allt fler i början av 1980-talet allt eftersom videon växte i popularitet och VHS-spelarna gick ned i pris.

 

Videobutiken
Videobutiken är en affärsverksamhet som har som affärsidé att hyra ut videofilmer. En del butiker har även ett filmsortiment som de säljer. En del butiker har kompletterat uthyrningen av filmer med kioskvaror som godis, läsk och chips. Vad vore en film utan de tillbehören.

I början var det vanligt att butikerna hyrde ut videobandspelare. Då man hyrde en film hyrdes den för ett dygn eller tre dygn. För att slippa drabbas av straffavgift skulle filmen återlämnas i tid och den skulle vara tillbakaspolad. En del butiker hade till och med en speciell utrustning som var avsedd enbart till att spola tillbaka filmer.Videobutik 2

 

Ny teknik
Med ny teknik följer ofta ett nytt format. Så har även skett på videomarknaden. Gradvis har man i videobutikerna gradvis övergått till DVD och Blu-ray sedan slutet av 1990-talet.

 

Videobutikens död
Bredbandsutbyggnaden har lett till att allt fler har tillgång till internet. Därmed har nya kanaler för distribution av film öppnats upp. Framför allt gäller det utbudet av streamad film vilken ökat och fortfarande ökar sedan 2010. Även den digitala hyrfilmsdistributionen har ökat. Det förekommer också att en del laddar ned filmer olagligt. Det ökade digitala utbudet drabbar videobutikerna. Människan är en bekväm varelse. Varför gå till en videobutik när man kan hyra en film via fjärrkontrollen på sin TV. Man kan ju dessutom ser hur mycket film man vill till ett fast pris per månad, genom att abonnera på tv kanaler hos canaldigital.se. Varför då hyra en film i taget kan man fråga sig. Alldeles särskilt då priset att hyra en videofilm kostar omkring 10-30 procent av vad det skulle kosta att köpa den. Köper man den kan man dessutom se den så många gånger man vill. Vilket även gäller då man ser filmer på betalkanalerna eftersom de repriseras där.